Demografie

IrishFlagGPO V současné době má Irsko cca 4,4 milionu obyvatel a hustota osídlení činí 60.3/km2. Velká část populace pochází z původních keltských obyvatel ostrova, skandinávských osadníků a část rovněž tvoří britové.
Oficiálními jazyky jsou angličtina a irština, přičemž výuka obou jazyků na školách je povinná a také na úřadech mohou občané používat oba jazyky. V běžném životě však výrazně převládá angličtina (ikdyž mnoho nápisů je dvojjazyčných), irštinu v běžném hovoru používá asi pouhých cca. 10 tis. obyvatel, a to zejména v oblastech zvaných Gaeltacht.

Irsko se tradičně dělí na 26 krajů (hrabství) - Dublin, Wicklow, Wexford, Carlow, Kildare, Meath, Louth, Monaghan, Cavan, Longford, Westmeath, Offaly, Laois, Kilkenny, Waterford, Cork, Kerry, Limerick, Tipperary, Clare, Galway, Mayo, Roscommon, Sligo, Leitrim a Donegal - toto dělení je využíváno zejména při různých kulturních a sportovních příležitostech a pro potřeby pošty. Pro administrativní (a statistické) účely se však používá jednoduší členení na 8 oblastí: Border, West, Midland, Mid-East, Dublin, South-East, South-West a Mid-West.

Irskému hospodářství vévodí především chemický, petrochemický, elektronický, strojírenský a potravinářský průmysl. Teží se zde zejména olovo, zinek, zemní plyn, měď, rašelina a stříbro.
Naopak poměrně málo výrazné je zde zemědělství, které se soustřeďuje zejména na rybolov a chov ovcí.
Irsko také patří mezi země s největší produkcí software a souvisejících služeb.