Geografie

Irsko NASA Jak již bylo řečeno, Irsko se nachází v severozápadní Evropě na stejnojmenném ostrově. Na severu je ohraničeno Severním Irskem (které patří k Velké Británii), na jihu Keltským mořem, na východě Irským mořem a na západě Atlantským oceánem.

Rozloha Irska je 70 273 km2 (celý ostrov má 84 421 km2), z čehož asi 1,97% tvoří vodní plochy.
Povrch západního pobřeží Irska je většinou hornatý, nachází se zde například nejvyšší bod - Carrauntoohil s 1038 m n.m. Zbytek země je pak poměrně plochý, zejména v centrálních oblatech ostrova, kde se vyskytuje mnoho nížin.

Nejdelší řekou Irska je řeka Shannon, na jejímž toku se nachází mnoho jezer a která také zásobuje vodou mnohá rašeliniště a vřesoviště, která se nacházejí zejména v již zmíněné nížinaté centrální části ostrova.

Irsko má teplé mírné oceánské klima, které z velké části ovlivňuje Atlantický oceán, jmenovitě pak Golfský proud. Nejvyšší naměřená teplota činila 33,3 °C, nejnižší -19,1 °C. Velmi často zde však prší. Vzhledem k těmto příznivým přírodním podmínkám se zde poměrně dobře daří rozličné flóře, díky které dostal tento ostrov přezdívku "smaragdový ostrov".